Suguvõsauurimise kursused Tallinnas 2011

Lektor Fred PussAlgkursus on mõeldud neile, kes on alustamas suguvõsauurimist ning soovivad omandada algteadmisi vajalikest allikatest, nendega töötamisest, gooti kirjast ja töö vormistamisest. Peamine eesmärk on sugupuu koostamine, st sugulussuhete otsimine. Algkursus toimub 26.07-04.08.2011 ka Pärnus
Edasijõudnute kursus on neile, kes on juba genealoogiaga tegelenud ning uurimise põhiallikatega tuttavad, kuid kes soovivad leida juurde eluloolist teavet nende kohta. Seega kursus keskendub elulooliste andmete otsimisele (sh sugupuu koostamiseks vajalikest allikatest maksimaalse teabe omandamisele), perekonnaajaloo kroonika koostamiseks vajalike andmete kogumisele ning üks loeng on ka kohaajaloo (eelkõige talu ajaloo) uurimisest.

Lektor
Fred Puss on lõpetanud Tartu Ülikooli arhiivinduse erialal. Tegelenud suguvõsauurimisega 1989. aastast, alates 2000. aastast elukutselisena, olles Eesti Isikuloo Keskuse juhataja. Eesti Genealoogia Seltsi liige alates 1991 (aastast 2013 auliige), juhatuse liige alates 1995. Pidanud suguvõsauurimise alg- ja edasijõudnute kursusi Tartu Rahvaülikoolis ning üksikloenguid ja genealoogiast ja kohaajaloo uurimisest mitmel pool üle Eesti.

Lisalugemist:
Lisakuulamist:

Suguvõsauurimise algkursus

19.02-09.04.2011 Tallinnas Narva mnt 7

 
 
Loengukursuse korraldus
-         Kestus: 20 akadeemilist tundi (á 45 min)
-        
Toimumisaeg: 19.02, 05.03, 26.03, 02.04, 09.04 kell 10.30-14.00 (vaheaeg 30 min). Soovi korral toimub 3.-5. loengu järel tasuta praktikum (kuni tund aega), kus lahendame osalejatel tekkinud uurimisprobleeme.
    o       05.03 soovi korral lisatasu eest (6 eurot ehk 93.88 kr) Saaga kasutamisõpetus kell 14.15-15.15
-         Toimumiskoht: Atlasnet keelekeskus, Narva mnt 7
-         Hind: 90 eurot (1408.19 krooni)
-         Registreerimine ja lisateave: info@isik.ee, tel 7 420 882, mobiil 52 88 329.
 
Programm
-         Suguvõsauurimise alustamine
    o       Mida on seni uuritud (genealoogia ajalugu)
    o       Koduste andmete kasutamine, intervjueerimine
    o       Allikakriitika, kalender
    o       Terminid ja tingmärgid, töö vormistamine
    o       Abistavad andmebaasid
    o       Kirjandus
-         Uurimise eesmärk ja korraldus
    o       Eri uurimissuunad
    o       Andmete kogumine ja haldamine
    o       Töö väljundid
    o       Isikuandmete kaitse
-         Haldusjaotus eri aegadel, kohanimed
-         Arhiivimaterjalid
    o       Avalikes arhiivides
    §         Kirikuraamatud
    §         Hingeloendid
    §         Vallaliikmete nimekirjad
    §         Väeteenistuse materjalid
    §         Maarevisjonid
    o       Asutustes, kogudustes
    §         Kirikuraamatud
    §         Perekonnaseisudokumendid
    §         Majaraamatud
-         Uurimine tänapäevast mineviku suunal
-         Uurimine minevikust tänapäeva suunal
-         Gooti kirja õpe
 
Võimalus on loengute ajal kasutada Wifi-ühendust oma arvutis. Kursusest osavõtu eeldus on interneti kasutamise oskus elementaartasemel. Enamus perekonnaloo uurimiseks kasutatavatest arhiiviallikatest on digiteeritud ning kättesaadavad ainult interneti kaudu (tasuta). Seega eeldab suguvõsa uurimine tegelikult minimaalset arvutikasutamise oskust ja võimalust. Loengutes käsitletakse ka teoreetilist osa, vormistust ning allikaid väljaspool arhiive, mida ei saa kätte interneti kaudu, seega on kursusest kindlasti kasu ka huvilistel, kes arvutit ei valda, kuid tihti on just suguvõsauurimine toonudki inimesed arvuti juurde ning tänapäeval eeldab põhiallikate kasutamine juba arvuti kasutamist.

Varasemate osalejate kommentaare:
- Oli tore, palju uusi ideid, mõtteid.
- Jäin väga rahule. Eriti juhendajaga, kes on oma ala supertegija. Sain palju teada ja materjale.
- Üleliigset polnud midagi ja minu meelest selle ajaga põhjalikumalt käsitleda nii mahukat materjali polegi võimalik. Ma ei oleks osanud arvatagi, et selle teema kohta on nii palju materjali.
- Teema oli huvitav. Kuulsin palju uut põhjalikkuse kohta - kuna olen algaja, oli käsitlus minu jaoks paras.
- Kõike kuulaks topeltajaga mõnuga.

 

Suguvõsauurimise edasijõudnute kursus

20.02-10.04.2011 Tallinnas St. Olavi hotellis

 
Loengukursuse korraldus
-         Kestus: 20 akadeemilist tundi (á 45 min)
-         Toimumisaeg: 20.02, 06.03, 27.03, 03.04, 10.04 kell 10.30-14.00 (vaheaeg 30 min). Soovi korral toimub 3.-5. loengu järel tasuta praktikum (kuni tund aega), kus lahendame osalejatel tekkinud uurimisprobleeme.
-         Toimumiskoht: St. Olavi hotellis (klaassaalis), Lai tn 5
    o       Parkimise kohta vt siit
-         Hind: 90 eurot (1408.19 krooni)
-         Registreerimine ja lisateave: info@isik.ee, tel 7 420 882, mobiil 52 88 329.
 
Programm
-         Elulooliste andmete kogumine 17.-20. sajandini
    o       Perekonna detailse ajaloo uurimine
    §         Kirikuraamatud
    §         Hingeloendid
    §         Vallavalitsuste materjalid
    §         Sõjaväeteenistuse materjalid
    §         Koolimaterjalid
    §         Kohtumaterjalid
    §         20. sajandi materjalid arhiivides ja asutustes
    §         Andmebaasid ja -kogud
    §         Kuidas allikaid maksimaalselt ära kasutada
    §         Vallaslapse isa leidmine
    o       Mälestuste kogumine
    o       Fotode otsimine
    o       Taustamaterjalid
    §         Ajalooline demograafia
    §         Kohalugu
-         Eestlaste uurimine välismaal
-         Mitte-eestlaste uurimine Eestis
-         Perekonnanimede uurimine
-         Kohaajalugu (talu ajaloo uurimine)
 
Võimalus on loengute ajal kasutada Wifi-ühendust oma arvutis. Kursusest osavõtu eeldus on interneti kasutamise oskus elementaartasemel, Saaga kasutamise oskus ning põhiteadmised suguvõsauurimise allikatest.