Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Rahvusarhiivi Ühisloome algatus
Vasta
turvamees
Postitusi: 979
Liitunud: Teisipäev 20. Jaanuar 2009, 19:12:01
Asukoht: Venemaa
Status: Eemal

Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas turvamees »

MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST
saksa-vene-eesti keeles
http://www.ra.ee/ilmasoda/index.php/site/documents

A~A
Ableistung der Wehrpflicht - sõjaväekohustuse täitmine
Ackerbauer – põlluharija
Auf unbestimmten Urlaub - tähtajatule puhkusele (erru) lastud
аршинъ – arssin (1 arssin = 71,12 cm)

B~Б
Beiname oder Familienname, Vorname und Vatersname des in den Dienst Angenommenen. Kutsealuse ees-, perekonna- ja isanimi
Beschäftigung, Handwerk oder Bewerbe. Kutsealuse amet või tegevusala
Besondere Bemerke. Erilised märkused
безъ льготы - soodustuseta

C~Ц

D~Д
Datum und № des Attestats über die Zuzählung zur Landwehr – daatum ja tunnistuse number maakaitseväelaste nimekirjas/ Maakaitseväelase teenistusraamatu nr
доброволецъ – vabatahtlik
дополнительный списокъ - lisanimekiri

Е~Е
Es besitzen Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse: – on soodustus perekonnaseisu järgi
der ersten Kategorie. – 1. järgu soodustus
der zweiten Kategorie. - 2. järgu soodustus
der dritten Kategorie. - 3. järgu soodustus
Es haben keine Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse - soodustuseta perekonnaseisu järgi
Если призываемый не имѢетъ свидѢтельствa объ образованiи, то знаетъ- ли грамоту - kas on kirjaoskaja, kui mingit tunnistust pole

F~Ф

G~Г
Годъ, мѢсяц и число рожденiя по метрикѢ - sünnikuupäev, nagu on kirjas meetrikaraamatus
Годъ первоначальнаго призыва. № по призывному списку и № жеребья – Ajateenistuse aasta. Kutsealuste nimekirja nr ning liisu nr.
грамотенъ – haritud/ on kirjaoskaja
годенъ – teenistuskõlbulik
грамотенъ по эстонскому языку - haritud/ on eesti keeles kirjaoskaja
грудь – rinnaümbermõõt
Näiteks pikkus on 2-6 (2 arssinat 6 verssokit)
rinnaümbermõõt on 18/7 (18 arssinat 7 verssokit)
Me harjutasime siin seda põhikooli matemaatikat mõni aega tagasi:
Pikkus:
2 arssinat 2x71,12 = 142,24 cm
sinna juurde 6 verssokit 6x4,45 = 26,7 cm
Kokku pikkus 142,24 + 26,7 = 168,94 cm
Rinnaümbermõõt:
18x4,45 = 80,1 cm
7x4,45/8 = 3,89375 cm
Kokku rinnaümbermõõt 80,1 + 3,9 = 84,0 cm
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... 68d#p50048

Н~Х
hat die Dorfsschule besucht - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
Hinberufung – kutse(alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine
Холостъ, вдовъ или женатъ; имѢетъ ли детей и кого имѢнно - perekonnaseis (vallaline, lesk, abielus, kas on lapsi)

I~И
имѢетъ право на льготу втораго разряда, какъ единственно способный къ труду сынъ при отцѢ также способномъ къ труду и братьяхъ к труду неспособныхъ - 2. järgu soodustus, sest on perede ainukene toitja / kutsealusel on õigus 2. järgu soodustustele perekondlikel põhjustel, sest on perede ainukene töövõimeline, kelle isa on ka töövõimeline, kelle vennad ei ole töövõimelised.
имѢющiе право на льготу по семейному положенiю – soodustus perekonnaseisu järgi
и по вынутому имъ № 1 жеребья зачисленъ въ ратники ополченiя – ja on pärast liisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
ist nach Ziehung des Looses № 1 den Landwehrmännern zegezählt worden - ja on pärast liisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
J~Й
К~К
Какого вѢроисповѢданiя призываемый; какой его родной языкъ - usutunnistus; emakeel
kann lesen und schreiben – haritud, on kirjaoskaja
Когда принятъ на службу (годъ, мѢсяцъ, число) – millal on kroonusse ~ sõjaväkke võtnud e sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud (aasta ja kuupäev)
Къ какому разряду принадлежитъ по образованiю, съ обозначенiем числа, мѢсяца, года и № свидѢтельства о томъ и кѢмъ оно выдано - järgu tunnistus

L ~Л
Landwehrmann – maakaitseväelane
ledig – vallaline
ЛѢта, показанныя в ревизской сказкѢ - vanus hingeloendi nimekirja järgi
ЛѢта по приписному свидѢтельству - vanus väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatu järgi
Loos – liisk, loos
Siin on toosama loos e liisk (muster)
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
Loosungs=Nummer - liisu järjekorranumber
льгота - soodustus
лютеранинъ - luterlane

М~М
МнѢнiе врачей - arsti hinnang füüsilisele ja vaimsele tervisele

N~H
Namen der Frau und Kinder und Vatersname der ersteren. Kutsealuse nii isanimi kui naise ja laste eesnimed
Начало службы – ajateenistuse algus
на испытание – saadetakse edasisele läbivaatusele
негоденъ – teenistuskõlbmatu
не имѢющiе право на льготу по семейному положенiю - soodustust perekonnaseisu järgi ei ole
непринадлежитъ - ei kuulu
не состоитъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
не явился – ei ole ilmunud
никакому – ei ole/ mingit tunnistust pole
новобранецъ - noorsõdur
№ подъ которымъ записанъ въ участковомъ призывномъ списке - nr kutsealuste nimekirjas
№ по порядку– järjekorranumber
№ по призывному списку - kutsealuste nimekirja nr
№ по ревизской сказкѢ и по семейному списку или по книгѢ для приписки къ призывному участку - järjekorranumber hingeloendis või vallaelanike nimekirjas või väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatus, mõnikord on järjekorranumbri asemel märgitud raamatu leheküljenumber
№ der Reihenfolge der Loose - liisu j2rjekorranumber
№ der Reihenfolge der speciellen Hinberufungsliste - järjekorranumber kutsealuste nimekirja /nr kutsealuste nimekirja järgi
№ des bei der Hinberufung zur Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht gezogenen Looses - tõmmatud liisu number
№ nach der Hinberufungsliste des Jahres 187 – nr kutsealuste nimekirja järgi 187 aastal
№ nach der Reihenfolge – järjekorranumber
Namen der Landwehrmänner – maakaitseväelaste nimed
Nummer nach der Hinberufungsliste– nr kutsealuste nimekirja järgi
О~О
Ob unverheirathet, Witwer oder verheirathet und ob er Kinder hat. Perekonnaseis (vallaline, lesk, abielus, kas on lapsi)
объемъ груди - rinnaümbermõõt
ополченецъ – maakaitseväelane
ополченiе - maakaitsevägi
Особыя отмѢтки - erilised märkused
ОтмѢтка о состоящихъ подъ слѢдствиемъ или судомъ и о лишѢнныхъ всехъ правъ состоянiя, или всѢхъ особ. правъ и преимуществъ лично и по состоянiю присвоенныхъ, кѢмъ и подъ каким № разсужденiе сдѢлано - kas kutsealune on kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all või kas kutsealuselt on kohtu otsusega õigused ära võetud
ОтмѢтки и рѢшенiя Присутствiя по воинской повинности - väeteenistuskomisjoni otsused ja märkused
ОтмѢтки о неявкѢ къ свидѢтельствованiю - märkus läbivaatusele mitteilmumise kohta
отсрочка –ajapikendus
охотникъ – vt. доброволецъ

Р~П
подъ каким № внесенъ въ списокъ ополченцевъ - number maakaitseväelaste nimekirjas e Millise numbri all on maakaitseväelaste nimekirjas
подъ судом и слѢдствиемъ не состоитъ и не состоялъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
посѢтилъ волостную школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) valla õppeasutust
посѢщалъ сельскую школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
õppeasutust
послужной списокъ - teenistusleht
права на льготу не имѢетъ – soodustust ei ole
призывъ – kutse (alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine, kutse (sõjaväkke) ~ sõjaväkke võtmine
призывная комиссiя - väeteenistuskomisjon
призывникъ - kutsealune
призывной списокъ - kutsealuste nimekiri
призывной участокъ - kutsejaoskond
принятъ на службу – on sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud, sõjaväkke võtnud
прозванiе (или фамилiя), имя и отчество призываемаго - ees-, perekonna- ja isanimi

R ~P
разрядъ - järk
pатникъ – maakaitseväelane
ратникъ 1 разряда - 1. järgu maakaitseväelane
ратникъ 2 разряда - 2. järgu maakaitseväelane
резервистъ – tagavaraväelane
ремесло - käsitööndus, käsitöö; amet
родной языкъ эстонскiй – emakeel on eesti keel
ростъ (аршины, вершки) – pikkus (arssinad, verssokid)
ростъ призывамаго – pikkus verssokites ja arssinates (1 verssok = 4,445 cm, 1 arssin = 16 verssokit = 71.12 cm; NB! 1 verssok jagunes verssokikaheksandikeks, mis on allikas märgitud numbritega 1-st 7-ni, nt 2, 7. Seega tuleb täpse pikkuse meetermõõdustikku teisendamisel see number korrutada 0.555625-ga ja liita arssinate-verssokite väärtusele), rinnaümbermõõt verssokites, kaal puudades ja naeltes (1 puud = 40 naela = 16,38 kg, 1 nael = 409,51241 g)

S~C
Stand und Gemeinde, zu welcher derselbe gehört. Kutsealuse seisus ehk amet
СвидѢтельство о явкѢ къ исполненiю воинской повинности (безсрочное) – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Семейное положенiе призываемаго, дающее право на льготу по 45 статьѢ устава - andmed sõduri pereliikmete kohta, mille põhjal otsustati, kas isikul on õigus soodustustele perekondlikel põhjustel
Сколько имѢетъ лѢтъ отъ роду – kui vana on
cлужба - ajateenistus
Сословiя и званiе – seisus ehk amet
Списокъ лицъ, зачисленныхъ въ запасъ - Reservi arvatud isikute nimekirjad
Списокъ ратникамъ ополченiя перваго разряда - 1. järgu maakaitseväelaste nimekiri
Способенъ къ строевой службѢ - teenistuskõlbulik

T~T

U~У
уволенный въ безсрочный отпускъ - tähtajatule puhkusele (erru) lastud
уволенъ вовсе отъ службы – erru läinud
умѢетъ читать и писать поэстонскi – on eesti keeles kirjaoskaja

V
Verabschiedete - tähtajatule puhkusele (erru) lastud
Vermärke über die Zuzählung zur Landwehr in Grundlage des Art. 154 des Gesetzes - väeteenistuskomisjoni otsused ja märkused maakaitseväelaste kutsumise kohta artikli 154 alusel

W~B
Wann das Zeugnis ertheilt worden – millal on vastav tunnistus välja antud
Wann er in den Dienst angenommen worden. (Jahr. Monat. Tag.) Millal on sõjaväeteenistusse kutsunud (aasta ja kuupäev)
Wehrpflicht-Commission – sõeväekohuse komisjon
Welcher Confession. Usk
Wenn der Angenommene sein Document über seine Bildung besitzt, so, ob er zu lesen und zu schreiben versteht. Kui on kutsealusel haridust tõendav dokument olemas, kas on kirjaoskaja
Wuchs. (Arsch. Wersch.) pikkus (arsinnat, verssokit)
вершокъ - verssok (1 verssok = 4,44 cm)
вѢсъ - kehakaal
вольноопределяющийся - vabaltmääratu (kesk- või kõrghariduse omandamise järel soodustingimustel teenistusse astunud vabatahtlik)
Время прiема на службу. Годъ, мѢсяц и число - ajateenistusse kutsumise kuupäev ja aasta
Вынутый призываемымъ № жеребья - tõmmatud liisu number

Z
Zeitweilig beurlaubter - hetkel puhkeloal viibiv
Zeugnis über die Meldung zur Ableistung der Wehrpflicht – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Zu welcher Kategorie er, seiner Bildung nach, gehört, wobei anzugeben ist:
a) das Datum und die № des Diploms über einen gelehrten Grad oder des Classenattestats oder des Zeugnisses über Beendigung des wissenschaftlichen Cursus oder über die Absolvierung des entsprechenden Cramens, und b) von wem das Diplom, Attestat oder Zeugnis ausgestellt worden. Kas on kutsealusel haridust tõendav dokument olemas
Zu welchem Dienste er tauglich. Hier werden auch die Mängel und körperlichen Verletzungen den in den Dienst Angenommenen beschrieben. Arsti hinnang füüsilisele ja vaimsele tervisele

Ж
жеребiй – liisk, loos
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
Жеребьевый списокъ - liisunimekiri

З
Занятiе, ремесло или промыселъ призываемого - kutsealuse amet või tegevusala
Зачисленъ - arvatud
Заявленiе о состоянiи здоровья - tervislik seisund
Звание е. воинское звание - sõjaväeline auaste
земледелѢцъ – põlluharija
знаетъ – haritud/ on kirjaoskaja

Я
Явился въ учебный сборъ - kordusõppusele ilmunud
Явился при моб. e мобилизацiи - mobilisatsioonile ilmunud
Viimati muutis turvamees, Teisipäev 12. Veebruar 2019, 05:14:02, muudetud 3 korda kokku.
viljapärn
Postitusi: 5
Liitunud: Reede 18. Oktoober 2013, 09:03:10
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas viljapärn »

Juhul, kui sõjaväeteenistusse võtmine "prinjatj" on parandatud kutsumiseks "prizvatj" - mis on selle sisuline tähendus ? Kas see läheb teenistusse võtmisena kirja ?
arkin
Postitusi: 1475
Liitunud: Esmaspäev 19. Jaanuar 2009, 22:00:01
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas arkin »

Sõjaväekutse ei tähenda, et see tingimata lõpeb teenistusse võtmisega. Tegu on kutsealuse staatusesse määramisega. Kui parandati, ju siis keegi kiirustas ja eksis. Selle info pealt on raske öelda.
viljapärn
Postitusi: 5
Liitunud: Reede 18. Oktoober 2013, 09:03:10
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas viljapärn »

Küsimus tekkis üldisemalt ühisloome projektiga ühinedes - et mitte vigu võimendada või tekitada.
Niisiis: väljad Võeti teenistusse ja Teenistusse võtmise aeg. Kutsealuste nimekirja tabelis veerg 11:
'Kuupäev, Prinjatj na voennuju službu' - selge. (Ja teenistusse võtmise aeg on seesama kuupäev, isegi kui veerus 12 võib väeossa saatmisel olla teine kp)
'Kuupäev, goden' - ? (Tunnistati kõlblikuks, kui teenistusse veel ei võetud ning MÕLEMAD ülaltoodud väljad jäävad tühjaks?)
'Ainult kuupäev' - ? (Ei saa olla ka lihtsalt komisjonis käimine, sest kõlbmatuks tunnistamine või pikendamine on eraldi märgitud)

Saaga EAA.314.1.629:39
Saaga EAA.314.1.629:36
müürisepp
Postitusi: 237
Liitunud: Pühapäev 23. Mai 2010, 00:43:05
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas müürisepp »

Ma olen märkinud nii, et kui on selge kuupäev, siis see. Kui on kirjas prinjat, aga kuupäev on ainult arstliku läbivaatuse juures ja goden, siis olen pannud selle arstliku läbivaatamise kuupäeva (mõni päev vahet ei muuda asja, niigi on näiteks sageli mobilisatsiooni korral mobiliseerimise kuupäev hilisem kui polku arvamise kuupäev, vene värk noh)

Kui otsuse lahtris on kuupäev, siis küllap ta sel päeval võeti. 1897-98 aastakäikude kohta kipubki olema minimaalne informatsioon.

Kui keegi arvati II järku maakaitseväkke, siis pigem oli ta kodus kotil edasi ja võeti mõne järgmise mobilisatsiooniga. Kui keegi vabastati na vsegda, siis ta istus ka kodus kotil edasi, aga tulid uued mobilisatsioonid ja see na vsegda võidi üle vaadata. Kui on na ispõtanie, siis sellele jägneb ka tavaliselt otsus, et kas goden või negoden.

Vanemate aastakäikude pabereid vaadates olen pannud mobilisatsioonikuupäeva (või aasta, kui ei loe templit välja), sõjaväeteenistusse võtmise kuupäev ei kehti, sest nad on vahepeal erru lastud ja neid ei pruugitud enam uuesti mobiliseerida näiteks kehva tervise tõttu.

Jõudu!
LauriKreen
Postitusi: 71
Liitunud: Kolmapäev 20. Jaanuar 2010, 08:29:01
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST

Postitus Postitas LauriKreen »

Kas keegi oskaks siinsetele osaliselt saksakeelsetele/venekeelsetele mõistetele kõigile ka venekeelsed, saksakeelsed ja ingliskeelsed vasted lisada? Oleks ka välismaa kasutajatel palju abi.
Vasta

Mine “Eestlased Esimeses maailmasõjas”