Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik HINGELOENDITEST, VAKURAAMATUTEST JA PERSONAALRAAMATUTEST

Sõnaraamatud jms
Vasta
turvamees
Postitusi: 978
Liitunud: Teisipäev 20. Jaanuar 2009, 19:12:01
Asukoht: Venemaa
Status: Eemal

Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik HINGELOENDITEST, VAKURAAMATUTEST JA PERSONAALRAAMATUTEST

Postitus Postitas turvamees »

MÕISTEID HINGELOENDITEST, VAKURAAMATUTEST JA PERSONAALRAAMATUTEST

http://www.balt-hiko.de/online-publikat ... terbuch/e/
A
https://www.syg.edu.ee/oppematerjalid/U ... _ajal.html
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-juripaev.php
Mis on vakuraamatud?
Vakuraamatud on talude ja nende koormiste nimistud, kuhu on märgitud mõisate kaupa kõigi talude suurus adramaades või nädala teopäevades, taludel lasuvad teo-, naturaal- ja rahalised koormised ning mõnikord ka inimeste ja loomade arv.
viewtopic.php?t=2703

Voldemar Vitkini raamatus "Suguvõsa uurimine" on lk 181 kirjeldatud 1804-1805 a vakuraamatute vormi:

"1) pealkirjata lahter, kuhu kanti andmed mõisaomaniku ja maavalduse [..] kohta,
2) tööjõuliste inimeste arv (mehed ja naised eraldi),
3) hobuste ja veiste arv,
4) talu maade suurus adramaades või maamõõtmise andmeil,
5) maade taalriväärtus,
6) talu nimi,
7) ordinaalsed (korralised) teopäevad (rakme- ja jalapäevad eraldi),
8) abitegu tööliikide kaupa (sõnnikuvedu, viljalõikus, rehepeks jne.),
9) andamid (rukis, oder, kaer, lambad, kanad, munad jne.),
10) statsioon (majutusmaks),
11) kõigi koormiste rahaline väärtus."
viewtopic.php?p=5411&highlight=#5411

A – taluperemees
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=130& ... 8b23ccb779
abd. - tunneb tähti
Abds. = Abends – õhtul
Abgabe - lõiv
abgefall. = abgefallen - ära langenud, st usku vahetanud
abgegangen - ära läinud, lahkunud; (mõisast) äraminejad
abgekommen - ära läinud, lahkunud (ka surnud, põgenenud jne.)
abgelasst - ära lastud
abgelebter (Knecht) – endine, vana (sulane)
abgenommen - toodud / tulnud
(nach dem Gute) abgeschrieben – mõisa ümber kirjtatud
abgetreten - lahkunud
Abkunft - päritolu
abs. - 1. Õigupoolest tuleb see abs. -lühend ladina keeleest. Kas absolverad – andeksandamise saanud, või absens - äraolev. Ilmselt see lehekülg on loendus loetamise pidust, nii et need abs. -inimised on puudujad.
2. Ma pakun, et tegemist on ladinakeelse sõna absens lühendiga, tähendus on äraolev, mittekohalviibiv. Ma olen seda lühendit kohanud näiteks vakuraamatutes või ka talupoegade küsitlusprotokollides, ja tähendus on siis selline, et seda talupoega ei saanud isiklikult küsitleda, sest teda ei saadud kätte, ta oli kuskil ära. Vastandtunnus on pr või ps - praesens - kohalviibiv.
abs. hafr intet uti långan tijd gådt till h. Hörgwärd. Nattwardh – äraolev, pole pika aja jooksul käinud armulaual
admonirt - saanud noomida
adramaa (maakasutus-, maksustus-, ja pindalaühik feodaalajal Eestis) гак; (Venemaal) соха;talu-adramaa крестьянский гак; revisjoni-adramaa ревизионный гак (XV saj loeti adramaa suuruseks 8-12 ha). Talud olid ½ ja ¼ adramaa suurused. Adramaa: 1/8 on talu põllumaa pindala.
http://et.wikipedia.org/wiki/Adramaa
allhier – siin(kohal)
Alte Kerls - vanad mehed (ülalpeetava tähenduses)
Alte Leute - vanad inimesed
Alte Weiber - vanad naised
Alt und unvermögnen - vanu ja töövõimetuid mehi-naisi
Als Recrut abgegeben – võeti nekrutiks
An der Contagion Verstorben - epideemias surneid
Angabe - avaldus
angezeigt – kirjutatud
Anh. = Anhang – lisa
Anhang – lisa
Anm. = Anmerkung - märkus
Anmerkung - märkus
anni currentis (a.c.) - käesolev aasta
Ansiedlung - püsivalt elama kolimine (nt "In die Ansiedlungen verschickt" - saadeti asumisele)
Anspann – hobusepäev, rakmetegu – teotöö alaliik, keskmisest talust tuli 3-6 päevaks nädalas saata mõisa mees kas hobuse või härjapaari ja rakendiga
https://annaabi.ee/rakmetegu@
PS. Iga talu pidi teokohustusena saatma mõisa aasta läbi kas igal argipäeval või kindlaks määratud päevadel mehe paari härgadega või hobusega [nn hobusepäevad], suvel ka jalateolisi [nn jalapäevad].
Nt 17.sajandi lõpuks oli adramaa asustatud talu, mis suutis töötada aadlimehe (mõisahärra) juures kogu nädala ühe paari härgadega või hobusega (6 hobusepäeva nädalas).
75-aastane Kusta Marus teoorjuse kohta:
"<...> Heinamaad, mille eest tegi mõisale aastas 183 jalamehe päeva. Kui teenis hobusega, siis arvati hobusepäev ühe jalamehe päeva ette. Üle nõutud arvu päevade eest makseti rahas: jalamehe päev 30 kop. ja jalamees hobusega päev 60 kop."
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist ... argla.html
Alte Leute - vanad inimesed
Alt und unvermögnen - vanu ja töövõimetuid mehi-naisi
angeblich – tõenäoliselt, väidetavalt
angenommen - lapsendatud (annehmen = lapsendama)
angeschrieben (in Assikas angeschrieben) – kirjutatud (kirjutatud Ala mõisa)
Arbeiter Oklad või Leute des geringen Standes – vabade inimeste nimekiri
Arbeitsahme Menschen - (täiskasvanud) töövõimelised inimesed
Arrendator – rentnik
Arrende, Arende – rentimine
Asch Brand – tuhkleelise põletamine
auf Befehl des Kameralhofes angeschrieben war - Kroonupalati käsul pandi siia kirja
Auf Befehl des Kameralhofs ... abgeschrieben 1832 nach Kardina - kroonupalati korraldusel sisse kirjutatud 1832 Karinu mõisa
aufgenommen – kirja pandud (nt. Alt, krank und arm, daher hier nicht aufgenommen - vana, haige ja vaene, seetõttu siin kirja panemata; hier iezt nicht aufgenommen - ei ole teda siin (revisjonis) kirja pandud; zur Zeit der lezten Revision A 1795 - 1795. a. revisjoni ajal ehk eelmise revisjoni ajal
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=10054
aufgeschrieben – kirja pandud
aus der Gefangenschaft freygelassen war – oli pärisorjust vabaks lastud
ausgelassen - välja jäänud (nt war bei der Revision 1834 ausgelassen e. oli 1834 hingekirjast välja jäänud
ausgeliefert – on üle antud
ausgetreten - lahkunud
ausgewandert - rändas välja
Ausgewanderten - väljarännanud
auswärtig lebend - elab mujal
Äggs - munad
åhr gammal – aastat vana
Åhrlig dags werk - teokoormised aastal

B
B – rentnik
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=130& ... 8b23ccb779
Bauerumschreibung - talunike ümberkirjutamine
Besetzte - hõivatud
bey der letzten Revision ausgeblieben - eelmise revisjoni ajal puudus hingekirjas
Billet – sõjapilet (nt. auf ein Billet entlassen Soldat ’pileti peal on erusoldat’), (puhkuse) sedel või loatäht
Bier verkrügern – õllemüük
Bloß Steuerpflichtige – ainult maksukohuslased, s. t. ennast nekrutikohustusest vabaksostnud
blöde - nõrgamõistuslik
blöden Verstandnis - nõrgamõistuslik
blödsinnig - rumal, nõrgamõistuslik
Bockar – pukid, sokid
bonde - talumees
Brandstiftung - süütamine
Brandtweins Brand – viina põletamine
Brennholtz - küttepuud
Brenn –Kohlen - sütt
Brotkorn (Das Brotkorn, des -es, plur. car. als ein Collectivum, dasjenige Korn, oder Getreide, welches man in seiner Haushaltung zum Brote gebraucht, im Gegensatze des Saatkornes) - teravili, leivavili
Bröder - vennad
Busch – nii põõsastik kui ka mets
Buschland – ajutiselt viljakasvatuseks kasutatav võsamaa, mis muudeti harimiskõlbulikuks aletegemisega
Butter – või
Bö(h)tling (Hammel, Schöps) – jäär, kohioinas
Bürger – kodanik, linnakodanik, pürjel
Bürgeroklad - kodaniku pearaha
By - küla(d)

C
C – mõisasulane
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=130& ... 8b23ccb779
Cat. - katekismus
cediret - ladina ceder - ära andma jne.
Cesjon – цессия, уступка jur. (omandiõiguse) loovutamine, loovutus, tsessioon
Contagion – katkupuhang
Eestis oli viimane katkuepideemia 1710–1712 (1710. aasta katkuepideemia). Pärast 1713. aastat pole Eestis katku olnud.
https://et.wikipedia.org/wiki/Katk
Crons Baur - kroonutalupoeg
Curland - Kuramaa

D
D – talusulane
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=130& ... 8b23ccb779
dagden e. Dagden - Hiiumaa
daselbst – sealsamas, samas kohas (an dieser Stelle, an diesem Ort, da, dort; Beispiel: geboren 1848 in Mainz, gestorben daselbst 1905)
http://www.duden.de/rechtschreibung/daselbst
davongegangen (von einem Amt) - vallandatud
davongezogen – sõitnud ära, sõitma läinud, sõites lahkunud
deren Kinder - nende lapsed
desgleichen - samuti, sama, mis eelmisel real
desselben - sama
dessen Weib – tema [selle] naine
Dispensation - luba
District - maakond
Dom - toom
Domestiquen - on siin tähenduses mõisa kodakondsed või elanikud (kõikvõimalikud mõisateenijad, -sulased jne.)
Domgemeinde – (Tallinna)Toomkogudus
Dorf - küla
(durch die) Verschreibung – korralduse järgi

E
E - valla "lahtine" liige
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=130& ... 8b23ccb779
echappieren - jalga laskma
ehemaliger Wirth - endine peremees
Eier ehk Eyer – munad
Einfötling vt Einfüssling
http://www.balt-hiko.de/online-publikat ... terbuch/e/
Einfüssling (Einfüßling) – üksjalg, ainasjalg, väiketalupoeg Eestis, kelle talu asetses hajataluna küladevahelisel kogukonna ühis- ja metsamaal. Üksjalad olid arvatavasti sisekolonistid, kes asusid uusi maid üles harima. Üksjala nimetus tuleb arvatavasti sellest, et ta tegi oma majandamisel oleva maa eest mõisale ühe jalapäeva nädalas. Üksjalad olid harilikult omale uudismaa raadanud peremehed, kes esialgu ühe jalamehe teopäeva nädalas pidid mõisale tegema.
Üksjalad olid arvatavasti sisekolonistid, kes asusid uusi maid üles harima. Nende arv kahanes aja jooksul, eriti 16. sajandist alates. Saaremaal leidus neid veel ka 18. sajandil. Nende maksukohustused olid väiksemad kui adratalupoegadel.
eingehändigt - on kätte antud
[in Sack] eingetragen – [Saku mõisas] registreeritud, salvestatud
Einw: Einwohner – elanik (kõige otsesemalt tõlgitud, kuid siin ka vabadik, saunik jne.); manuline, üürnik; (elanik kõige otsesemalt tõlgitud, kuid siin ka vabadik, saunik jne.). Elanikud. Isikud, kes elasid kellegi juures, omamata ei maad ega eluaset. Neil ei olnud ka mingit teenistussuhet sellega, kelle juures nad elasid. Vanad inimesed, invaliidid, töövõimetud isikud.
Ein Viertler – veerand adramaa talupoeg, talu suurus on veerand, ¼ adramaa
1814 sich entfernt und bis jetzt nicht gemeldet - ära või kaduma läinud ja pole siiani endast teada andnud
enthalten – sisaldama
entlassen – vabastatud, vallandatud
entläufte - lasi jalga
entlaufen - ära jooksnud, ära minnud, jalga lasknud (nt war zur Zeit der vorig(en) Revis(ion) entlaufen - oli eelmise revisjoni ajal paos)
entwichen - ära minnud, põgenenud
Erbbegräbnis - perekonna matmispaik
erbberechtigt - pärimisõiguslik
Erbjunge – pärusnoormees
Erbleute v Erbgut – pärusmõis
Erbleute - pärisorine talurahvas (mõisarahvas, kes on pärusomand, nt pärussulased jne.)
erblich – päriks
Erbstelle (erblich besetzte Land-, Bauernstelle) – päristalu, oma talu
http://www.enzyklo.de/Begriff/Erbstelle
erblich - päriks
estnische Muttersprache - emakeel eesti keel
etc. – et cetera - ja nii edasi; ja muud
etwas gestört - pisut napakas
Eyer - munad

F
Fass – tünder
fehlerhaft - vigane
Festung - kindlus
Fischen (St) - kala (tk)
Fischerey - kalapüük
Flax – lina
Fohlar - varsad
Föhl – varsad
(ein) freyer Cerl – vaba mees/inimene
Freybrief – vabaduskiri, kiri selle kohta, et mõisnik on oma pärisorja vabaks lasknud, kohtu poolt välja antud tunnistus selle kohta, et isik ei ole pärisori
frei geboren – vabana sündinud
[sich] frei erkauft – end vabaks ostnud
freygesprochen - vabaks lastud (pärisorjusest)
Freiheitsbrief vt Freybrief
F[reier] – vaba mees/inimene
Frey Baur - vaba talumees
Freye Leute, freie Leute – vabad inimesed
freye Leute durch ihren Dienst - vabad inimesed oma ameti kaudu
freygelassen – vabaks lastud
Freiheitsbrief vt Freybrief
Freirichter (in der Grafschaft Glatz Klasse von Grundbesitzern, die als 3. Stand dem Landtag angehörten / stammten oft von den Lokatoren des Mittelalters ab.)
frälsebönder - aadlitalupojad
frälselandbon – vabadikud
Fuder Heu – heinakoorem = 15 puuda heina
Föhl – varsad
Füllen (St) - varss (tk)
Fåår – lambad

G
gar nichts – on olematu
Gebiet, Gebieth – mõisapiirkond
gebrechlich - igerik, põdur, tõbine
1811 gebrechlich angezeigt - 1811 oli kirja pandud kui põdur
ist gebrechlich und unvermögend - põdur ja töövõimetu/vaene
Gebühr entlassen - vabastatud matusetasust
(Laurs) gefügt -Lauri juurde liidetud/lisatud'
gegenwärtige Wirth - praegune peremees
gehört nach Pöddes - kuulub Kalvi mõisale
gekauft - ostetud
gekommen - saabunud
gelaufen – lasi jalga
Geldt – raha
Gemeinde – vald
Gemeindeverwaltung - kohalik omavalitsus
genannt – (ümber) nimetatud
General-Gouvernement – kindralkubermang
Gerber - nahkur
Gerechtigkeit – kohustus(ed)
Gerichtshof - kohus
Gerst(en) - oder
gesetzlich abgegangen – legaalselt ära läinud
Gesinde – talu
gestorben - praeguseks surnud
Getter – kitsid
gezogen - lahkunud
Giäss - haned
Gut, Guth, Guht – mõis

H
Haabseeligheit - omand
Haaken, Haacken,Hacken – adramaa, varieeruva suurusega haritava maa mõõt.Talu-adramaa; revisjoni-adramaa (XV saj loeti adramaa suuruseks 8-12 ha). Talud olid ½ ja ¼ adramaa suurused.
Haber - kaer
Haelftner vt Hälftner
Hafra - kaer
Halbhäckner - poole adramaa talupoeg. Tema varustus: kaks aderi, kaks äket jne.
Halbner – pooleteramees. Pooleteramees on talupoeg, kes kasutatava maa (rendimaa) eest annab maaomanikule poole oma viljasaagist. s.t maksab pooleterarenti
hat die Dorfsschule besucht - käis külakoolis
Hat nicht unter Gericht gestanden - ei ole kohtu all olnud
hat sich vom Militärdienst losgekauft - on tema enda sõjaväest vabaks ostnud
hat sich vom Soldatendienst los gekauft - on tema enda sõjaväest vabaks ostnud/on ennast nekrutiks võtmisest vabaks ostnud.
hemman – talu
Herrschaftliche Bediente, die frey sind - vabad mõisateenijad
Heu - hein
Heuschlag – heinamaa, heinasaakhieher versetzt – siia üle viidud
hingeloend - hingeloendid (revisjonilehed) on koostatud kihelkondade, mõisavaldade, külade ja perekondade kaupa ning sisaldavad andmeid kompaktselt kogu perekonna kohta.
http://www.ra.ee/dgs/guide.php?tid=34&i ... a8cf3dd52b
hinübergeführt - ümber kirjutatud
Hinzugekommen - tähendab (mõisa) juurdetulijad, juurdetulnud, lisandunud
Hof – mõis
Hofes Gebäude – mõisa hooned
Hofesland - mõisamaa
Hoflage – kõrvalmõis; mõisa maadele rajatud väike majandusüksus (karjamõis) koos maade ja hoonetega
Hofsbedienter - mõisateener
Hofsdomestick - on siin tähenduses mõisa kodakondsed või elanikud (kõikvõimalikud mõisateenijad, -sulased jne.)
Hofs(knecht) - mõisa sulane
Hofsleute – mõisarahvas
Holtz - puit ehk puud
Hoof - mõis
Horn Vieh – veisekari (nt 80 Stück Horn Vieh - 80 päid veisekarja)
Hst - Ma oletan, et need on lyhendid Paistu kihelkonna m6isate nimetustest. Hst - Holstferhof, K - Kersel, M - Morna, T - Tuhhalane, A - Aidenhof jne. J2rgmises tulbas, kus on surmakoht - need on seal talunimed. Meetrikates pandi ikka tavaliselt kirja, millise m6isavalla hingekirjas isik parasjagu oli.
Saaga EAA.1286.1.66:37?703,316,66,1526,0
Humbla - humal
Hunger-Jahren - näljaaastad
Hwete - nisu
Hälftner – poolemaamehed - harisid talumaid kahe peale ja täitsid kohustusi ka kahe peale.
Kui ühte talu haris mitu peret, oli tegemist poolemaameestega. Need olid omaette pered, kes elasid koos ühes talus, harilikult oli neid 2-3. Poolemaameeste talud võisid kujuneda isatalu jagunemisel poegade vahel või võttis peremees, kes vaesuse või jõuetuse tõttu ei suutnud üksi talu pidada, endale abiks teise peremehe.
Poolemaamehed võisid majandada ka ühiselt. Sel juhul kandsid nad koormisi ühiselt. Kasutati ka sellist moodust, kus talud olid praktiliselt omaette, ainult koormised tasuti ühiselt. Vakuraamatus oldi kirjas ühise, ematalu, nime all. Selline viis oli talupoegadele kasulikum, sest talu suuruse vähenemisel koormised ei vähenenud proportsionaalselt.
Hästar – hobused
Höff-undt … geldt i. 64 w.- mõisamaks
Hönns – kanad
Höö - hein
Hü(h)ner - kanad

I
im guten Stande – heas korras
Immission – omandi (näit. mõis või osa mõisast) üleminek ajutiselt teise isiku valdusesse
In die Ansiedlungen verschickt - saadeti asumisele (Ansiedlung - püsivalt elama kolimine)
Inhyses = elanik, nagu Einwohner
Inwånare - elanikud. Isikud, kes elasid kellegi juures, omamata ei maad ega eluaset. Neil ei olnud ka mingit teenistussuhet sellega, kelle juures nad elasid. Vanad inimesed, invaliidid, töövõimetud isikud.
Ist laut Kam.[eralhofs] Befehl im Jahre 1839 in den Zunft. Oklad übergeführt - 1839 Eestimaa kroonupalati otsuse järgi on ümber kirjutatud tsunftioklaadi nimistusse
ist nicht zurück gekehrt – ei olnud tagasi pöördunud

J
jezt Wirth - hetkel peremees
jetzige - praegune
jetztiger Wirth - praegune peremees
Jung Horn Vieh (St) - sarvelukas (tk) (küllap härgmullikad ning härgvasikad); veisekari; noorte sarveloomade arv; noor kari
justificiret - õigeks mõistnud
Jüngens - poissi
Jürgen (St. Jürgen) - Jüripäev (23.aprill) („<…>und von St. Jürgen biß Michaelis 4 Tage zu Fuß - <...>ja Jüripäevast (23.aprill) kuni Mihklipäevani (29.september) [töötab] 4 jalapäevi“).
PS. Suve aega arvestati (suvehooaega on tavaliselt peetud) jüripäevast (23.aprill) kuni mihkli päevani (29.september).
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-juripaev.php

K
Kalck Brand – lubja põletamine
Kalfvar – vasikad
Kameralhof – kroonupalat, kameraalkoda
http://www.eha.ee/fondiloend/frames/str ... 48&lid=317
kann lesen und schreiben - oskab lugeda ja kirjutada
Keine - mitte ühtki. Mõisavallast ei ole sel aastal ühtki hinge välja kirjutatud
kein hiesiger - mittekohalik
Kinder unter 15 Jahren (Jüngens / Mägdchens) - alaealist poissi ja alaealist tüdrukut (seega lapsed kuni 15 aastat vanad)
Kl ehk Külmit - külimit (kolmandik)
Kleine Kinder - väiked lapsed – pojad, tütred
Kletenaufseher - aidamees
kommt…vor - esineb
Koor – lehmad
Kopfsteuer - isikumaks, pearaha, hingemaks, peamaks (vt Oklad)
Kopfsteuer Oclad - (nt im Kopfsteuer Oclad aufgenommen – otsustati pearaha määrata) - isikumaks, pearaha, hingemaks, peamaks
Korn - oder
Kreis – kreis, maakonna tsaariaegne nimetus Baltimaal
kronobönder – kroonutalupojad
Krug – kõrts
kränklich - jõuetu
Kujhen Stellen - kuhjamaad
Kwijgor - noorkari
Kühe (St) - lehmad (tk)
Külakorda käima - vaesed saadeti talust talusse, kus neile mõneks nädalaks ulualust ja toidupoolist anti
Külmit - külimit (kolmandik)=12 toopi
Küttihzen - Küttis – kütis, põllule viljakuse lisamine hagude põletamise ja tuha laialilaotamisega

L
Laut Annotation - on otsetõlkes vastavalt märkusele või vastavalt kirjapandule
laut Befehl - määruse peale, otsuse järgi
Laut Resolution dieses Kameralhofes ist zu Sackhoff zugeschrieben worden –
kroonupalati otsuse järgi on mõisa kirja lisatud
Laut Resolution des Estländischen Kameralhofs 1853 zum Bürgeroklad der Stadt Cronstadt übergeführt - Eestimaa kroonupalati otsuse järgi 1853 ümber kirjutatud Kroonlinna linnakodanike nimistusse
ledig - vallaline
Leib Garde Reg. - ihukaitse-rügement
(die) Leiche – laip
Lesen - lugemine
Loof, Lof – vakk
lutherisch - luterlane

M
Magistrat - linnavalitsus
Maltzriege – linnase kuivatusruum
Mannes - meest
Menschen sonoch(?) im Leben - veel elus olevad inimised – peremehed, perenaised, pojad, tütred, sulased, tüdrukud
Michaeli[s] - Mihklipäev (29.september) (<…>und von St. Jürgen biß Michaelis 4 Tage zu Fuß - <...>ja Jüripäevast (23.aprill) kuni Mihklipäevani (29.september) [töötab] 4 jalapäevi).
PS. Suve aega arvestati (suvehooaega on tavaliselt peetud) jüripäevast (23.aprill) kuni mihkli päevani (29.september).
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-mihklipaev.php
Mili[t]z - maamiilits/maakaitsevägi. Omal ajal oli “Miliz” teatud sõjaliseks jõuks, mida ainult oma maa piirides loodeti kasutada. Maamiilits - kohalikest talupoegadest moodustatud väeüksused Rootsi vägedes Põhjasõja päevil; Napoleoni sõdade ajal talupoegadest moodustatud väesalgad Vene vägedes.
http://www.ksk.edu.ee/wp-content/upload ... t_1938.pdf
Mistland - sõnnikumaa
mit den ihrigen - lastega
Morast – liigniiske maa
Mägdchens - tüdrukut
Mühle – veski
Mühlen-Pacht – veski rentimine

N
nachher geboren - peale eelmist revisjoni sündinud
PS. Peale revisjoni sündinuid lapsi ei pruugi ümberkirjutuslehtedel kirjas olla...
Nach publigues Neuenhoff versetzt anno 1800 - on 1800 Uuemõisa kroonumõisa üle viidud
Nahme - Name - nimi
nebst Familie - perega
neugeboren – ta on juurde sündinud (kahe revisjoni vahepeal), vastsündinu, peale eelmist revisjoni sündinu, revisjonide vaheajal sündinud
nicht gemeldet - teadmata
notiert - kirjutatud

O
Obduction - koolnulahang
Oberlandgericht – ülemmaakohus (oli kõrgeim seisuslik maa- ja aadlikohtuasutus Eestimaal XII sajandi 1. poolest kuni 20. novembrini 1889.)
Ochsen – härjad
Oclad e. Oklad (russ.)Die von jeder steuerpflichtigen Seele (--> Seelenrevision) zu entrichtende --> Kopfsteuer. Sie hing vom Stand des Steuerpflichtigen ab: städtische Gewerbetreibende, Dienstboten und Bauern. – Oklad wurde oft auch verwendet im Sinne von Steuerliste (--> Abgabenoklad, --> Gemeinderolle).- pearaha, peamaks, hingemaks, isikumaks
Ordnungsgericht - sillakohus
Oxar – härjad
Oxsen - härjad

P
Pacht - rentimine
Pastor Rogg(en) – pastori rukis
Pferde (St) - hobused
Poboll – pobul
Pobollen Länder - vabadikude maad
Poole adramaa talupoja varustus: kaks aderi, kaks äket jne. Veerand adramaa talupojal pooled. Nt Ein Halbhäckner: zwey Pflugscharen, zwey Eggen, zwey Säheln, zwey Seehen, zwey Beile, zwey Wagens und zwey Reggien.
pr või ps - praesens - kohalviibiv
praestiren – tegema, sooritama
Profecte - peaks tähendama oskuseid (leerikoolis)
(im) publ. Gebiethe - kroonumõisa piirkonnas
ps - praesens - kohalviibiv
publ. Guthe – kroonumõis (nt. Zuvor unter dem publ. Guthe Grossenhoff - varem Suuremõisa kroonumõisas)
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=10054
Pundenik – see sõna tähistas 15.-17-sajandil saare-ja Hiiumaa talupoega, kelle põhikoormus oli laevanaela ehk punna ehk 167,5 kilogrammi suurune viljaandam. Pundenikke oli vähe, nad elasid peamiselt metsades ja võsamaadel asuvates hajataludes. Pundenikeks arvatud pidid ühe laevasälitise (punna) suurust viljakogust hinnusena maksma. Pundenik on 15.–17. sajandil Saare- ja Hiiumaal elanud talupoeg, kelle põhikoormis oli algselt ühe laevanaela suurune viljaanum (1 laevanael = 1 pund = 272,5 liitrit.

Q
Qwarn - (vana kirjaviis), mida tänapäeva rootslane kirjutab/hääldab kvarn -veski
Qwijgor – õhvad

R
Rechtsfinder ehk Rechts Friedner – hirsnik. Hirsnik oli talupojast kohaliku kohtu liige keskaegsel Liivimaal; talupojaseisusest adrakohtu liige; järelvaataja, kes oli ka külavanem ja tülide lahendaja
Regulierung – maajagamine
Rekruti[e]rung - sõjaväkke värbamine
Revall - Tallinn
Revision – revisjon.
Nt 1811. aasta revisjon, kus naishingi ei ole üles loetud,sest pearaha maksu koguti vaid meeste pealt.
https://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/arti ... 3.2.01/998
Revisionsbuch - adramaarevisjon(id)
Revisions-Liste e Ревизская сказка е Ревижская сказка – hingeloend
Saaga EAA.1865.4.340/2:14?472,95,415,58,0
Rogg(en) - rukis
Råågs - rukis
Röhdung - alemaa

S
Salt fisk - soolakala
Schaf(e) – lambad
Schiedsgericht – vahekohus
Schiedsrichter - vahekohtunik
schwach - nõrk
Seck(e) – kotid
Seelenliste – hingekiri, revisjonikiri, hingeloend
Sequester - sekvester (vara kasutamise keeld); nt „stehet unter sequester ehk konfiskeeritud“
seine Erbstelle verlassen – on (oma) päristalust lahkunud
seit langer Zeit verschollen - pikka aega kadunud
Sind von dem vorigen Besitzer nach Loop verkauft - Nad on endise omaniku poolt Loobu mõisa maha müüdud
skattebönder - iseseisvad maksutalupoegad
Smöör - või
Specification - selgitus
st. ehk Stück – tk (tükk)
Station - on jäänud tõlkimata, aga see peab rootsiajal sisse seatud naturaalkohustust postijaamade toetuseks tähendama.
http://ylo.rehepapp.com/Muhu/Allikad/G% ... tubbe.html
Stell(e) - talu
Steuerfrei - maksuvaba
Steuerpflichtige - maksukohustuslane
Steuer- und Rekrutenpflichtige - maksu- ja nekruti(sõjaväe)kohuslased
Stodar – märad
Stof - toop (suurem silindriline kõrvaga nõu vee tõstmiseks ja millegi joomiseks; endisaegne peamiselt vedelike mahumõõt (1,2–1,3 l)
Streugesinde – külast eraldi olev talu, hajatalu
https://www.balt-hiko.de/online-publika ... terbuch/s/
Stutar – härgmullikad
Stütar - märad
sub - all
Swijn – sead
Söner - pojad

T
Theer Brand – tõrva põletamine
Tienste Pijgor – (teenija)tüdrukud
Tonne – tünder
Torr fisk - kuivatatud kala
Transport – transport lehe ülaservas ja samuti ka all tähendab inimeste üle arvepidamise süsteemi -ülemine tähendab seda, kui palju inimesi on enne seda lehekülge selles vallas arvel olnud - esimene nr tähendab eelmise revisjoni ajal ja teine nr käesoleva revisjoni ajal ja vastavalt lehe alumises servas olevad arvud tähendavad seda, kui palju hingi järgmisele leheküljele siirdub. See oli ilmselt vajalik selleks, et keegi vahelt kaduma ei läheks ja lõpuks ei peaks sadu lehekülgi läbi lappama, et õige arv kokku saada. Need numbrid ei tähenda kellegi konkreetse isiku ühest talust teise transportimist.
transportieren - siirduma
thut – sooritab, teeb, töötab

U
Unmündige Söhne - alaealised pojad
Unmündige Töchter - alaealised tütred
unter dem Guthe Waickna - Vaikna mõisa alt
unter den Stadts weisenkinder - oli enne linna orbude all kirjas
unter den Steuerfreien - maksuvabade all
unvermögend - sissetulekuta, puudustkannatav
unvermögend zu arbeiten - teovõimetu, töövõimetu
unverträglich - riiakas, teistega sobimatu
Uralt – kaua elanud, pika eaga

V
vaim (mõisa vaimud) - (nais)teolised
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=vaim&F=M
ist verkauft gewesen – müüti
verabschiedeter Gemeine - sõjaväest lahkunud soldat
verheirathet – abielus
verkauft - maha müüdud
verlassen – lahkunud, ära läinud
verlaufen - jalga lasknud, jooksus
verloffen [verlaufen] - jalga lasknud, jooksus
Vermögen - varakus
verschenkt - on ära kingitud
verschikt laut Urtheil im 1835 - väljasaadetud kohtuotsusega 1835
verschickt – saadetud
verschollen - sõjas kadunud, teadmata kadunud
verschrieben – eksitus (kirjas)
versetzt - üle viidud (nt. Nach Leo verse(t)zt - Lõo mõisa üle viidud)
verstorben – ära surnud
Verzeichnis – loend, loetelu, register, nimistu, nimestik
(ein) Vieh - kariloomad
Viehweyde - karjamaad
(Ein) Viertler – veerand adramaa talupoeg, talu suurus on veerand, ¼ adramaa
vom Anfange - alates
von freier Nation - vaba rahva (rahvuse?) hulgast. Vabal inimesel oli perekonnanimi
vorkommen - leiduma
Vorschrift – ettekirjutus (nt. lt. ehk laut Vorschrift – ettekirjutuse järgi)
Vorstadt – eeslinn, äärelinn, agul

W
Wacka-books - vakuraamat
Wacke – vakus (feodalismiaegne hulgast küladest koosnev haldus- ja maksustusüksus)
Wackenbuch - vakuraamat - raamat, kuhu kanti sisse talupoegade kohustused mõisa vastu
Vakuraamatud:
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php?tid=1 ... 862756571b
Vakuraamatu tulpade pealkirjad on muidu siin:
Saaga EAA.311.1.186a:2?83,431,445,293,0
"Esimese tulbas on vana adramaade arv, teises - pärast revisjoni määratud ülesharitud adramaad, kolmas - pärast revisjoni määratud söötis adramaad, neljandas - ühes nädalas rakendiga tehtavate teopäevade arv aasta läbi, viiendas - ühes nädalas jalgsi tehtavate teopäevade arv jaagupipäevast mihklipäevani.(e. Seal on kõik ressursid. Vasakul on talu põllumaa, ½ (ehk adramaad). Paremal 3 x 2 lahtris on inimeste arv: töövõimelised (meehed / naised); vanad ja töövõimetud (meehed / naised), lapsed (poissid / tütred). Järgnevas 5 lahtris on loomade arv: hobused ja märad, varsad, härjad, lehmad, noor kari.)
See dokument on (kõrval)mõisa inventar: hooned, põllumaad, veskid, kõrtsid, heinamaad, karjamaad, kalapüük, metsad jne. Esimesena on mehed, kes on inventari tehnud ja vande all tagavad, et see on tõepärane."
Esimeses veerus on töövõimeliste meeste arv talus, teises töövõimeliste naiste arv, edasi talu hobuste arv, siis sarvloomade arv, siis talumaade suurus adramaades, siis (vist) maa väärtus rahas, edasi peremehe nimi, ja sealt edasi on üles loetletud koormised - teopäevad, abitööd, naturaal- ja rahalised kohustused.
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=6239
Rootsikeelses vakuraamatus on vasakupoolsel leheküljel talu meeste ja loomade arv:
Wärdar - peremehed, Bröder - vennad, Söner - pojad, Inwånare - elanikud, Hästar - hobused, Fohlar - varsad, Oxar - härad, Stütar - märad, Koor - lehmad, Kwijgor - noorkari, Kalfwar - vasikad, Fåår - lambad, Bockar - sokad, Getter - kitsid, Swijn - sead.
Parempoolsel leheküljel koormised:
Åhrlig dags werk - teokoormised aastal, Waken penningar - rahakoormised, Hwete - nisu, Råågs - rukis, Korn - oder, Hafra - kaer, Smöör - või, Humbla - humal, Fåår - lambad, Giäss - haned, Hönns - kanad, Äggs - munad, Salt fisk - soolakala, Torr fisk - kuivatatud kala, Höö - hein.
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... w=previous
http://ylo.rehepapp.com/Muhu/Allikad/G% ... tubbe.html
Wackenbuch-Gerechtigkeit – kohustused
wahrscheinlich - tõenäoliselt
Waken penningar - rahakoormised
war bey der letzten Revision ausgelassen - oli eelmisest hingekirjast välja jäänud
war bey der vorigen Revision verlaufen - oli eelmise hingeloenduse ajal
jooksus
war vorher ebenda - oli seal enne
war vorher unter Hofs Leuten - tema oli varem mõisaväe hulgas
Wegen Gebrauchs ungestempelter Gewichte - tembeldamata kaalupommide kasutamise eest. Kaalud, kaalupommid ning igasugu muud mõõduriistad pidi olema etaloniga võrreldud ja tembeldatud.
W(eib) sehlige - naine, õnnis (ehk surnud)
Weibes – naist
weissen (lühend w.) - rahaühik tähenduses weissen (lühend w.) paistab sel ajal käibel olnud kindlat hõbemünti tähendavat
http://ylo.rehepapp.com/Muhu/Allikad/G% ... tubbe.html
Weitzen - nisu
Winter-Weitzen - talvenisu
Wärdar - peremehed
Wüste – söötis maa
Wüstes Land - tühermaa

Z
Ziegel Brand - tellise põletamine
zufolge Befehl – korralduse tulemusel
zu Fuß – jalapäev, jalategu (jalateolise tegu mõisale; teotöö liik, mille puhul mõisa tuli saata jalatööline)
PS. Iga talu pidi teokohustusena saatma mõisa aasta läbi kas igal argipäeval või kindlaks määratud päevadel mehe paari härgadega või hobusega [nn hobusepäevad], suvel ka jalateolisi [nn jalapäevad].
75-aastane Kusta Marus teoorjuse kohta:
"<...> Heinamaad, mille eest tegi mõisale aastas 183 jalamehe päeva. Kui teenis hobusega, siis arvati hobusepäev ühe jalamehe päeva ette. Üle nõutud arvu päevade eest makseti rahas: jalamehe päev 30 kop. ja jalamees hobusega päev 60 kop."
http://www.folklore.ee/pubte/ajaloolist ... argla.html
zugekommen - tulnud (nt nach der Revision zugekommen - on pärast eelmise revisjoni sinna tulnud)
zugeschrieben – on pandud kirja, kirja lisatud
zum Rekruten abgegeben - nekrutiks antud
zum Zunft Oklad - on kantud käsitööliste nimekirja
Zuname - perekonnanimi
Zunftoklad – tsunftioklaad (oklaadiraamatud on fiskaaldokumendid, milles registreeriti oklaade ehk maksukogukondi vahetanud inimesed)
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10 ... e_2014.pdf
zureichlich – piisavalt

Ü
überführt worden - üle viidud
Übergeführt zu Stadt Dorpat im Jahre 1854. / auf Befehl des Livländischen Kameralhoffs … - on 1854 kirjutatud Tartu linna ja seda Liivimaa kroonupalati korraldusega nr 5848
übergegangen – välja jääma (nt war an 1816 übergangen – on 1816 jäänud loendusest välja)
übergewandert – ümber asunud, kolinud
(die) überzuführenden Individuen - ümberasustatud isikud
üksjalg (vt Einfüssling)- üksjalad olid harilikult omale uudismaa raadanud peremehed, kes esialgu ühe jalamehe teopäeva nädalas pidid mõisale tegema. Üksjalakoht on üksjala kasutuses olev majapidamine ja maa. Üksjalg oli 15.–17. sajandil Eestis väljaspool kogukonnamaad asunud talupoeg, kelle põllumaid ei arvestatud veel adramaades.Vt Einfüssling
LauriKreen
Postitusi: 71
Liitunud: Kolmapäev 20. Jaanuar 2010, 08:29:01
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik HINGELOENDITEST, VAKURAAMATUTEST JA PERSONAALRAAMATUTEST

Postitus Postitas LauriKreen »

Kas keegi oskaks siinsetele saksa/rootsi/eesti mõistetele kõigile ka venekeelsed, saksakeelsed ja ingliskeelsed vasted lisada? Oleks ka välismaa kasutajatel palju abi.
Vasta

Mine “Abistavad materjalid”